top of page

BİR ÇİNGENE MASALI - Yetişkinlere Masallar +13



ÖLÜ ADAMIN MİNNETİ

Bir varmış, bir yokmuş. Buralardan çok uzak bir diyarda bir kralın üç oğlu varmış.

Kral yetişkin olan üç oğluna da yüklüce altın vermiş. Oğullar saraydan ayrılmış, gezmiş dolaşmış. Sonunda saraya geri dönmüş. Kral oğullarına sormuş,

" Söyleyin bakalım neler yaptınız verdiğim altın paralarla"

İlk oğul; hanlar satın aldım demiş, kurdum, işlettim.

İkinci oğul; gemiler yaptırdım demiş, yeni topraklar keşfettim.

Üçüncü oğul ise, gezdim demiş ve tüm altın paralarımı karşıma çıkan fakirlere paylaştırdım.


Kral anlaşıldı demiş. Üçüncü oğul demek ki sen fakirlere yardım edeceksin. O zaman demiş

al bakalım bir küp daha altın para sana. Üçüncü oğul küpü almış yine yollara dökülmüş

paraları yolda gördüğü fakir fukara ile paylaşmış. Sonunda cebinde 12 para kalmış.


Tam karanlık bir yoldan geçerken, yolun köşesinde bir grup eşkıya. Yerde yatan ölü bir adamı hırpalıyorlarmış.

"Ne yaparsınız ? Durun!" diye ses etmiş oğul, "Neden ölü bir adamı paralarsınız böyle ? "

" 12 para borcu vardı bize "demiş eşkıya.

"Tamamdır demiş oğul, "cebindeki son 12 parayı çıkarıp eşkıyaya vermiş. "Alın madem paranızı

ölü adamı da rahat bırakın "demiş. Eşkıya parayı aldığı gibi kaybolmuş, oğulda tekrar yola koyulmuş.



Bir süre sonra fark etmiş, ölü adam oğulun arkasından gelmekte. "Sen nereye gelirsin?" diye sormuş oğul, ölü adam " Sen bana bir iyilik ettin, gel benimle demiş, ben de sana bir iyilik edeceğim."

derken yola koyulmuşlar.


Bir diyara varmışlar. Ölü adam " bu diyarda bir prenses var lakin kiminle evlense bir gece sürer. evlendiği adam ilk geceden sabahı göremez. Sabaha can verir. "demiş. Prensesin için ejderhalar yatar ve gece olduğu zaman ağzından çıkıp yanındakileri öldürür diye eklemiş. Şimdi gel benimle

bu gece prensesle sen uyuyacaksın, ben de yanınızda uyuyacağım demiş ölü adam.

Oğul , "Yok istemem" demiş. Madem istiyorsun sen uyu prensesle"

Ölü adam "olmaz" demiş "güvenmiyor musun bana..."

Oğul sonunda kabul etmiş. Prensesle geçirmeye geceyi. Ölü adam da onlarla birlikteymiş. Gece iyice çöküp uykuya daldıklarında prensesin ağzından 3 başlı bir ejderha çıkmış aniden. Ölü adam hemen kılıcını kaptığı gibi kesmiş kafasını ejderhanın. Ve sabah canlı kanlı uyanmış bizim oğul, prensesin yanında.

Hemen prensesin babasına haber uçurmuşlar. Bir aday geceyi atlattı hayatta kaldı diye. Kral çok sevinmiş

derhal çağırın gelsin demiş kimse bu delikanlı işte odur benim damadım diye eklemiş. Oğul ve ölü adam Kralın huzuruna çıkmışlar. Hem prensesi hem de kralın altın dolu hediye küplerini almışlar.

Ölü adam demiş , patayı bölüşeceğiz.

Oğul, tabi ki demiş. Parayı bölüşmüşler.

Ölü adam sonra karını da bölüşeceğiz demiş yani prensesi. Oğul şaşırmış, "olur mu hiç öle şey nasıl bölüşürüz prensesi "demiş. Sen tut bacaklarından ben de kollarından demiş ölü adam. Sonra keskin bir kılıç çıkarmış, havaya kaldırmış. O anda çığlık atan prensesin ağzından bir ejderha düşüvermiş. Ölü adam ejderhanın kafasını hemen kesmiş.

Sonra oğul a dönmüş. Sen şimdi karını da al, altın dolu küpleri de.. hiçbir şey istemem demiş. Sen bana yardım ettin ben de sana yardım ettim diye eklemiş.

Oğul şaşırmış, ben senin için ne yaptım ki ?

Sen beni eşkıyaların elinden kurtardın demiş. Ve arkasını dönüp yavaş yavaş uzaklaşarak mezarına gitmiş.

Masalda burada bitmiş.....


AÇIKLAMA

Kendini çingene yaşamına adayan Francis Hindes Groome, tüm dünyadaki çingenelerin anlattığı masalları bir kitapta toplamıştır. Çingene Masalları. "Ölü adam" adlı bu masal ise Edirne'de yerleşik bir yaşam süren ihtiyar bir Çingene kadın tarafından Hindes'e aktarılmıştır. Bir Türk Çingene Masalı olarak literatürde yer almaktadır.

Mışıl Uykularınız Olsun


151 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page